Blog

Kako da pišeš o putovanjima

Danas se putuje više nego ikada, pa i pisanje o putovanjima postaje sve značajnije. O putovanjima pišu i putnici, i turističke agencije i turistički vodiči. Sve je važnije predstaviti i destinaciju i putničko iskustvo, i kroz video i kroz tekstove

Pročitaj »

9 saveta za kreiranje sadržaja

Kreiranje sadržaja za društvene mreže jedan je od najvećih izazova za preduzetnice sa kojima sam radila. “Ne stižem, nisam za kameru, nemam talenta za pisanje, nemam kontinuitet”, samo su neki od uobičajenih komentara na koje sam nailazila. Nekima je teško

Pročitaj »

Pisanje tekstova u 5 koraka

Pisanje teksta je nije samo spontano-kreativni proces. Ima u tom procesu i strukture i organizacije.  Većina tekstova koje čitamo i pišemo imaju sličnu strukturu: uvod, razradu i zaključak. Isto tako, većina nastaje na sličan način, jer se najvažniji koraci ne

Pročitaj »